หน้าแรก      ผลิตภัณฑ์เคทูแอล   สั่งซื้อสินค้า   ขั้นตอนการดูแลผิว   ติดต่อเรา


คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.หากช่องที่ไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลให้ใช้เครื่องหมาย -
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 0809429888 หรือ k2lshop@hotmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
รหัสสมาชิก (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)(ID Card) 
รหัสผ่าน (Password) 
ชื่อ-สกุล (Name)  -
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)  (Date of Birth)   
ที่อยู่ปัจจุบัน  (Address) 
แขวง/ตำบล (Town) 
อำเภอ/เขต (City) 
จังหวัด  (Province) 
รหัสไปรษณีย์  (Postcode) 
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  (Tel) 
ที่อยู่ทางอีเมล์  (Mail) 
ซื่อผู้แนะนำ (name upline)
รูปภาพของคุณ (Picture)
Line ID 
Facebook 
IG 
หมายเหตุอื่นๆ (Remark) 
สินค้าที่ท่านสนใจมากที่สุด (Product) 
โปรดใส่รหัสความปลอดภัย (Put Security code) Click to reload image