หน้าแรก       ติดต่อเรา 

 
          

 

ขั้นตอนในการสั่งสินค้า

1. คลิกเลือก สั่งสินค้าบนแถบเมนูบาร์ ด้านบน
จากนั้นจะเห็นว่ามีราการสินค้าแสดงให้เห็น
สามารถอ่่านรายละเอียดก่อนการสั่งสินค้าได้
เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว คลิกที่คำว่า Order

2. เมื่อเลือกที่คำสั่ง order ระบบจะให้ท่าน
สามารถไปส่งรายการสินค้าที่สั่งได้เลย โดย
คลิกที่ Ok หรือหากยังเลือกสินค้าไม่จบ
คลิก Cancelระบบจะเก็บรายการ
ไว้ก่อนและท่านยังสามารถสั่งซื้อรายก


3. หลังจากที่คลิก OK ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่
ท่านเลือกและท่านยังสามารถแก้ไขและปรับปรุงจำนวน
สินค้าที่สั่งได้อีกด้วย เมื่อท่านแก้ไขจำนวนสินค้า
หรือลบสินค้าบางรายการออกไปให้คลิกที่คำนวณใหม่
ทุกครั้ง เมื่อจบแล้วคลิกที่ ส่งข้อมูลการสั่งซื้อ


 

 

 

4. เมื่อคลิกที่รายการสั่งซื้อระบบจะมาให้ท่านกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่ง แนะนำให้กรอก
ครบทุกช่องนะครั

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบ คลิกที่ ยืนยันการสั่งซื้อ
ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าและที่อยู่ในการ
จัดส่งของท่านอีกครั้งท่านสามารถตรวจสอบ
ก่อนการยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้ง เมื่อทุกอย่าง
เรียบร้อยคลิกที่คำสั่ง ยืนยันการสั่งซื้อ

6. ระบบจะทำการส่งอีเมล์ รายการสั่งซื้อไปยัง
อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ และแสดงจำนวนยอดเงิน
ในการโอนเงินชำระสินค้า เป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ
ท่านสามารถคลิกที่ ขั้นตอนการโอนเงินเพื่อ
ดูขั้นตอนการโอนเงินและแจงกลับมา
ยังทางร้านอีกครั้ง